u RESEARCH

Manuscript > Research

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No Title Author Language Script Subject Matter Total Research
1. Faḍīlat al-masjid al-aqsa anonymous Arabic Arabic Ḥadīth Text 0
2. Fayḍ al-raḥmān Muḥammad Ṣāliḥ ibn ʿUmar al-Samārānī Javanese Pegon Quranic Exegesis 1
3. Fā'idah al-ḥasanah Zayn al-Dīn Umar ibn Qāsim ibn al-Qārī Arabic Arabic Quranic Sciences 0
4. Farā'id al-fawā'id Dāwud ibn Abd Allāh al-Faṭānī Malay Jawi Theology 0
5. Farā'id al-Qur'ān anonymous Arabic & Malay Arabic & Jawi Quranic Sciences 0
6. Faṣal asbāb al-idghām anonymous Malay Jawi Quranic Sciences 0
7. Fasal menyatakan syahadat anonymous Malay Jawi Theology 0
8. Fasal pada menyatakan gerak di dalam tubuh anonymous Malay Jawi Primbon and Mujarobat 0
9. Fatāwá anonymous Arabic & Javanese Arabic & Pegon Islamic Jurisprudence 0
10. Fatāwá Abd Allāh bin Umar bin Yaḥyá Abd Allāh bin Umar bin Yaḥyá Arabic Arabic Islamic Jurisprudence 0
11. al-Fatāwā al-fiqhīyah Shihāb al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAlī ibn Hajar al-Haytamī al-Makkī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence 0
12. Fath al-alim fi tartib al-talim Abd al-Rahmān Ṣiddīq Malay Jawi Ethics 3
13. Fatḥ al-bārī ibn Rajab al-Ḥanbalī Arabic Arabic Ḥadīth Text 0
14. Fatḥ al-jawwād Shihāb al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAlī ibn Hajar al-Haytamī al-Makkī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence 0
15. Fatḥ al-mubīn Nūr al-Dīn al-Rānīrī Malay Jawi Sufism 2
16. Fatḥ al-mulk Abd Allāh ibn Abd al-Qahhār al-Bantani Arabic Arabic Sufism 3
17. Fatḥ al-raḥmān Abū Yaḥyā Zakariyyā al-Anṣārī Arabic Arabic Theology 3
18. Fatḥ al-wahhāb Zakariyā al-Anṣārī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence 0
19. Fatḥ al-jawwād bi-sharḥ manūmat ibn al-imād Shihāb al-Dīn Abī al-ʿAbbās Aḥmad ibn Ḥamzah al-Ramlī al-Anṣārī al-Shāfiʿī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence 0
20. Fatḥ al-Mālik al-Khallāq Alī ibn Faḍl al-Ṭabarī al-Husaynī al-Shāfīī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence 1
21. Fatḥ manzal al-mathānī anonymous Arabic Arabic Arabic Grammar 0
22. Fatḥ al-mubīn bi sharḥ al-arbaīn Shibab al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAlī ibn Hajar al-Haytamī al-Makkī al Arabic Arabic Ḥadīth Text 0
23. Fatḥ al-mujīb Muḥammad Nawawī ibn ʿUmar al-Jāwī al-Bantanī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence 1
24. Fatḥ al-qarīb al-mujīb Shams al-Dīn Muḥammad Ibn Qāsim al-Ghazī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence 0
25. Fātiḥat shaykh Abd al-Raūf ibn Alī al-Jāwī al-Fanṣūrī Malay Jawi Prayer and Dhikr 0
26. Fatimah anonymous Javanese Javanese Traditional Hagiography 0
27. Fatḥ kayfīyat al-dhikr Yūsuf al-Maqassarī Arabic Arabic Sufism 0
28. Fatwa berjual beli Dāwud ibn Abd Allāh al-Faṭānī Malay Jawi Islamic Jurisprudence 0
29. Fatwa jawab soal Abd al-Qādir ibn Abd al-Raḥmān al-Faṭānī Malay Jawi Islamic Jurisprudence 0
30. Fatwa zikir roh Abd al-Qādir ibn Abd al-Raḥmān al-Faṭānī Malay Jawi Sufism 0
31. al-Fawāid al-bahīyah Nūr al-Dīn al-Rānīrī Malay Jawi Ḥadīth Text 0
32. al-Fawā'id al-ṣalawat anonymous Arabic Arabic Prayer and Dhikr 0
33. al-Fawā'id al-Yusūfīyah Yūsuf al-Maqassarī Arabic Arabic Sufism 0
34. al-Fawākih al-janīyah Jamāl al-Dīn Abī ʿAlī ʿAbd Allāh ibn Aḥmad al-Fākihī al-Makkī al-Shāfiʿī Arabic Arabic Arabic Grammar 0
35. Fayḍ al-Malik al-Allām fī al-ḥajj Shihāb al-Dīn al-Qalyūbī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence 0
36. Fayḍa al-Iḥsānī anonymous Malay Pegon Sufism 0
37. [Fikih Jawi] anonymous Malay Jawi Islamic Jurisprudence 0
38. Fiqh anonymous Javanese Pegon Islamic Jurisprudence 1
39. [Fiqh al-nikāḥ] anonim Malay Jawi Islamic Jurisprudence 0
40. [Fiqih bersuci] anonymous Malay Jawi Islamic Jurisprudence 0
41. [Fragment of an Arabic text set in Mecca] anonim Arabic & Malay Arabic & Jawi Traditional Historiography 0
42. [Fragment of Panji Stories] anonim Malay Jawi Tale and Folklor 0
43. [Fragment of the Kaba Cindua Mato] anonim Minangkabau Jawi Miscellaneous 0
44. [Fragment of Two Wayang Stories] anonim Javanese Old Javanese Sufism 0
45. Furū al-masā'il Dāwud ibn Abd Allāh al-Faṭānī Malay Jawi Islamic Jurisprudence 0
46. Fuṣūṣ al-ḥikam Muhammad ibn Alī ibn Muhammad ibn Arabī Arabic Arabic Sufism 1
47. Fuṣūṣ al-ma'rifah anonymous Arabic Arabic Theology 0
48. al-Futūḥāt al-manṭiqīyah anonymous Arabic Arabic Philosophy ang Logic 0
49. Futūḥāt al-Ilāhīyah Zakarīyā bin Muḥammad al-Anṣārī Arabic Arabic Sufism 1
50. Futūḥāt al-Ilāhīyah bi-tawḍīḥ tafsīr al-jalālayn Sulaymān bin ʿUmar al-ʿUjaylī al-Azharī al-shahīr bi al-Jamāl Arabic Arabic Quranic Exegesis 0

  « previous 1 2 next »