u THESAURUS OF INDONESIAN ISLAMIC MANUSCRIPTS

Manuscript : 1 to 50/51

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No Title Author Language Script Subject Matter
1. Faḍīlat al-masjid al-aqsa anonymous Arabic Arabic ḤadÄ«th Text
2. Fayḍ al-raḥmān Muḥammad Ṣāliḥ ibn ʿUmar al-Samārānī Javanese Pegon Quranic Exegesis
3. Fā'idah al-ḥasanah Zayn al-Dīn Umar ibn Qāsim ibn al-Qārī Arabic Arabic Quranic Sciences
4. Farā'id al-fawā'id Dāwud ibn Abd Allāh al-Faṭānī Malay Jawi Theology
5. Farā'id al-Qur'ān anonymous Arabic & Malay Arabic & Jawi Quranic Sciences
6. Faṣal asbāb al-idghām anonymous Malay Jawi Quranic Sciences
7. Fasal menyatakan syahadat anonymous Malay Jawi Theology
8. Fasal pada menyatakan gerak di dalam tubuh anonymous Malay Jawi Primbon and Mujarobat
9. Fatāwá anonymous Arabic & Javanese Arabic & Pegon Islamic Jurisprudence
10. Fatāwá Abd Allāh bin Umar bin Yaḥyá Abd Allāh bin Umar bin Yaḥyá Arabic Arabic Islamic Jurisprudence
11. al-Fatāwā al-fiqhīyah Shihāb al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAlī ibn Hajar al-Haytamī al-Makkī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence
12. Fath al-alim fi tartib al-talim Abd al-Rahmān Ṣiddīq Malay Jawi Ethics
13. Fatḥ al-bārī ibn Rajab al-Ḥanbalī Arabic Arabic ḤadÄ«th Text
14. Fatḥ al-jawwād Shihāb al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAlī ibn Hajar al-Haytamī al-Makkī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence
15. Fatḥ al-mubīn Nūr al-Dīn al-Rānīrī Malay Jawi Sufism
16. Fatḥ al-mulk Abd Allāh ibn Abd al-Qahhār al-Bantani Arabic Arabic Sufism
17. Fatḥ al-raḥmān Abū Yaḥyā Zakariyyā al-Anṣārī Arabic Arabic Theology
18. Fatḥ al-wahhāb Zakariyā al-Anṣārī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence
19. Fatḥ al-jawwād bi-sharḥ manūmat ibn al-imād Shihāb al-Dīn Abī al-ʿAbbās Aḥmad ibn Ḥamzah al-Ramlī al-Anṣārī al-Shāfiʿī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence
20. Fatḥ al-Mālik al-Khallāq Alī ibn Faḍl al-Ṭabarī al-Husaynī al-Shāfīī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence
21. Fatḥ manzal al-mathānī anonymous Arabic Arabic Arabic Grammar
22. Fatḥ al-mubīn bi sharḥ al-arbaīn Shibab al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAlī ibn Hajar al-Haytamī al-Makkī al Arabic Arabic ḤadÄ«th Text
23. Fatḥ al-mujīb Muḥammad Nawawī ibn ʿUmar al-Jāwī al-Bantanī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence
24. Fatḥ al-qarīb al-mujīb Shams al-Dīn Muḥammad Ibn Qāsim al-Ghazī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence
25. Fātiḥat shaykh Abd al-Raūf ibn Alī al-Jāwī al-Fanṣūrī Malay Jawi Prayer and Dhikr
26. Fatimah anonymous Javanese Javanese Traditional Hagiography
27. Fatḥ kayfīyat al-dhikr Yūsuf al-Maqassarī Arabic Arabic Sufism
28. Fatwa berjual beli Dāwud ibn Abd Allāh al-Faṭānī Malay Jawi Islamic Jurisprudence
29. Fatwa jawab soal Abd al-Qādir ibn Abd al-Raḥmān al-Faṭānī Malay Jawi Islamic Jurisprudence
30. Fatwa zikir roh Abd al-Qādir ibn Abd al-Raḥmān al-Faṭānī Malay Jawi Sufism
31. al-Fawāid al-bahīyah Nūr al-Dīn al-Rānīrī Malay Jawi ḤadÄ«th Text
32. al-Fawā'id al-ṣalawat anonymous Arabic Arabic Prayer and Dhikr
33. al-Fawā'id al-Yusūfīyah Yūsuf al-Maqassarī Arabic Arabic Sufism
34. al-Fawākih al-janīyah Jamāl al-Dīn Abī ʿAlī ʿAbd Allāh ibn Aḥmad al-Fākihī al-Makkī al-Shāfiʿī Arabic Arabic Arabic Grammar
35. Fayḍ al-Malik al-Allām fī al-ḥajj Shihāb al-Dīn al-Qalyūbī Arabic Arabic Islamic Jurisprudence
36. Fayḍa al-Iḥsānī anonymous Malay Pegon Sufism
37. [Fikih Jawi] anonymous Malay Jawi Islamic Jurisprudence
38. Fiqh anonymous Javanese Pegon Islamic Jurisprudence
39. [Fiqh al-nikāḥ] anonim Malay Jawi Islamic Jurisprudence
40. [Fiqih bersuci] anonymous Malay Jawi Islamic Jurisprudence
41. [Fragment of an Arabic text set in Mecca] anonim Arabic & Malay Arabic & Jawi Traditional Historiography
42. [Fragment of Panji Stories] anonim Malay Jawi Tale and Folklor
43. [Fragment of the Kaba Cindua Mato] anonim Minangkabau Jawi Miscellaneous
44. [Fragment of Two Wayang Stories] anonim Javanese Old Javanese Sufism
45. Furū al-masā'il Dāwud ibn Abd Allāh al-Faṭānī Malay Jawi Islamic Jurisprudence
46. Fuṣūṣ al-ḥikam Muhammad ibn Alī ibn Muhammad ibn Arabī Arabic Arabic Sufism
47. Fuṣūṣ al-ma'rifah anonymous Arabic Arabic Theology
48. al-Futūḥāt al-manṭiqīyah anonymous Arabic Arabic Philosophy ang Logic
49. Futūḥāt al-Ilāhīyah Zakarīyā bin Muḥammad al-Anṣārī Arabic Arabic Sufism
50. Futūḥāt al-Ilāhīyah bi-tawḍīḥ tafsīr al-jalālayn Sulaymān bin ʿUmar al-ʿUjaylī al-Azharī al-shahīr bi al-Jamāl Arabic Arabic Quranic Exegesis

« Previous1 2 Next »