u THESAURUS OF INDONESIAN ISLAMIC MANUSCRIPTS

Manuscript > Subject Matter > Sufism

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No Title Author Language Script Subject Matter
1. Martabating alam tumrap jasad manusia anonymous Javanese Roman Sufism
2. Martabating jasad manungsa anonymous Javanese Roman Sufism
3. [Al-Masā'il al-Muhimmah li al-Jahālah] anonymous Javanese Pegon Sufism
4. Maslak al-atqiyā anonymous Arabic Arabic Sufism
5. Mashāhid al-nāsik 'Abd al-Qahhar al-Bantanī Arabic Arabic Sufism
6. Maṭālib al-sālikīn Yūsuf al-Maqassarī Arabic Arabic Sufism
7. Mawāhib rabb al-falaq Ismāīl ibn Abd Allāh al-Minangkabawī Malay Jawi Sufism
8. Miftāḥ al-ḥudá Aḥmad al-Dariri al-Masri Malay Jawi Sufism
9. Al-Minah al-sanīyah anonymous Arabic Arabic Sufism
10. Minhat al-salik al-muhtadi anonymous Arabic Arabic Sufism
11. Minhāj al-ābidīn Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī al-Shāfi'i Arabic & Malay Arabic & Jawi Sufism
12. Minhaj al-atqiya' Muḥammad Ṣāliḥ ibn ʿUmar al-Samārānī Javanese Pegon Sufism
13. Mirat al-ārifīn Abī Abdillāh Ḥasan b. Alī Arabic Arabic Sufism
14. Mirāj al-sālikīn Muḥammad Khatib Langien Malay Jawi Sufism
15. Mir'at al-ḥaqīqah Shams al-Dīn al-Sumatra'ī Malay Jawi Sufism
16. Mir'at al-īmān Shams al-Dīn al-Sumatra'ī Malay Jawi Sufism
17. Mir'at al-muḥaqqiqīn Shams al-Dīn al-Sumatra'ī Malay Jawi Sufism
18. Mistik Islam anonymous Javanese Javanese Sufism
19. Mi'yār al-'Ilm Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī al-Shāfi'i Arabic Arabic Sufism
20. Mukhtaṣar Kemas Fakhr al-Dīn Malay Jawi Sufism
21. Mukhtaṣar jawhar al-sanīyah anonymous Arabic Arabic Sufism
22. Mukhtaṣar kitāb al-malfū al-sharīf anonymous Arabic Arabic Sufism
23. Mukhtaṣar al-minhāj anonymous Arabic Arabic Sufism
24. Multaqit al-zawājir Muḥammad bin Muḥammad al-Yamanī Arabic Arabic Sufism
25. Muntahá al-madārik Sa'd al-Dīn al-Farghanī Arabic Arabic Sufism
26. al-Muntahī Ḥamzah al-Fanṣūrī Malay Jawi Sufism
27. Munyat al-i'tiqād Abd al-Raūf ibn Alī al-Jāwī al-Fanṣūrī Malay Jawi Sufism
28. al-Muqaddimah al-kubrá Ismāīl ibn Abd Allāh al-Minangkabawī Malay Jawi Sufism
29. Muqaddimat al-mubtadi'īn Ismāīl ibn Abd Allāh al-Minangkabawī Malay Jawi Sufism
30. Musawaratan para wali anonymous Javanese Roman Sufism
31. Mustaka rancang anonymous Javanese Javanese Sufism
32. Mustikaning kidung anonymous Javanese Javanese Sufism
33. Naām Amlad Aḥmad Rifā'ī Kalisalak Javanese Pegon Sufism
34. Naam ria'āyat al-himmah Aḥmad Rifā'ī Kalisalak Javanese & Arabic Pegon & Arabic Sufism
35. al-Nafaḥāt al-Ilāhīyah Muḥammad ibn 'Abd al-Karīm al-Sammān Arabic Arabic Sufism
36. Nafaḥāt al-ināyah Abd al-Qādir Aḥmad al-Fākihī Arabic Arabic Sufism
37. al-Nafḥat al-saylānīyah Yūsuf al-Maqassarī Arabic Arabic Sufism
38. Nahj al-rāghibīn Dāwud ibn Abd Allāh al-Faṭānī Malay Jawi Sufism
39. Naṣīḥat al-ḥaq Aḥmad Rifā'ī Kalisalak Malay Jawi Sufism
40. Naṣīḥat al-Mulūk Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī al-Shāfi'i Arabic Arabic Sufism
41. Naṣīḥat al-nikāḥ anonymous Malay Jawi Sufism
42. al-Naṣīḥat li muṭallibīn anonymous Malay Jawi Sufism
43. Naskah Adab Tariqat anonymous Malay Pegon Sufism
44. Naskah Ajaran Tarekat Naqshabandiyah Haji 'Abd al-Waḥīd Ketinggian al-Khālidī Malay Pegon Sufism
45. Naskah Ajaran Tarekat Naqshabandiyah Tuanku Qāḍī Tanjung Palimbayan al-Khalidi Malay Pegon Sufism
46. Naskah Ajaran Tarekat Naqshabandiyah Khalīfah Ya'qūb al-Khālidī Malay Pegon Sufism
47. Naskah Ajaran Tarekat Naqshabandiyah Muhammad Salim Sikabu-kabu Malay Pegon Sufism
48. Naskah Ajaran Tarekat Naqshabandiyah Shaykh Pangkalan al-Khālidī Malay Pegon Sufism
49. Naskah Ajaran Tarekat Naqshabandiyah 'Abd al-Raḥmān Batuhampar al-Khālidī Malay Pegon Sufism
50. Naskah Ajaran Tarekat Naqshabandiyah Muhammad al-Amin al-Khalidi Malay Pegon Sufism

  « previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next »