u MANUSCRIPT - NaáºÄm tashrÄ«khan al-muhtajÄ«

Manuscript > NaáºÄm tashrÄ«khan al-muhtajÄ«

Detail Information

Title: NaáºÄm tashrÄ«khan al-muhtajÄ«
Full Title: NaáºÄm tashrÄ«khan al-muhtajÄ«
Author: Aḥmad Rifā'ī Kalisalak
Place, Date of Birth: Tempuran, Semarang, 1200 H / 1786 M
Place, Date of Dead: Ambon, 1286 H / 1870 M
Place of Activity: Kalisalak, Central Java
Language: Javanese
Script: Pegon
Subject Matter: Sufism
Genre: Poetry
Date of Autograph (century): 19