u THESAURUS OF INDONESIAN ISLAMIC MANUSCRIPTS

Manuscript > Script > Jawi & Pegon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No Title Author Language Script Subject Matter
1. [Catatan] anonim Malay & Javanese Jawi & Pegon Miscellaneous
2. [Catatan Bahasa Bawean] anonim Bawean Jawi & Pegon Miscellaneous
3. [Surat Haji Muhammad Arshad bin Raja] Haji Muhammad Arshad bin Raja Malay & Javanese Jawi & Pegon Letter
4. [Terjemah] Punika Serat Sejarah Rasulullah Muhammat anonim Malay Jawi & Pegon Prophetology