u THESAURUS OF INDONESIAN ISLAMIC MANUSCRIPTS

Manuscript > Author > Yasadipura I

No Title Author Language Script Subject Matter
1. Babad Giyanti Yasadipura I Javanese Javanese Traditional Historiography
2. Dewaruci Yasadipura I Javanese Hanacaraka Sufism
3. Layang Ambiya Yasadipura I Javanese Pegon Prophetology
4. Serat Cabolek Yasadipura I Javanese Hanacaraka Sufism
5. Serat Dewaruci Yasadipura I Javanese Roman Sufism
6. Serat tajussalatin Yasadipura I Javanese Hanacaraka Politics